Empow’her Network

Dit professionele netwerk van vrouwen van Afrikaanse herkomst beoogt het volgende:

  • de capaciteiten van vrouwen met een kaderfunctie of ondernemingsproject versterken
  • een register van experts samenstellen
  • de verwezenlijkingen van deze vrouwen naar voor brengen
  • een gemeenschap voor onderlinge hulp ontwikkelen door mentoring
  • optreden als lobby voor vrouwelijk ondernemerschap en diversiteit bij instellingen.

Om die doelen te bereiken, organiseert het netwerk conferenties, workshops, ontmoetingen voor networking, webinars, publicaties of deelname aan forums in partnerschap. Empow’Her Network is een netwerk van vrouwen van Afrikaanse herkomst en ijvert voor een betere economische integratie van vrouwen en draagt waarden zoals tolerantie, gemengdheid en inclusie in het vaandel. Het netwerk is actief op internationaal niveau en vindt het belangrijk om samen te werken met andere netwerken van zowel vrouwen als mannen.

Volg onze zakelijke