CLUB L BENELUX

Club L Benelux werd in juni 1985 opgericht in Brussel, naar het model van en in samenwerking met de Club L – Femmes Forum van Parijs. De club is bestemd voor vrouwen met leidinggevende verantwoordelijkheden of een leidinggevende functie in diverse domeinen op economisch, politiek, sociaal, wetenschappelijk of artistiek vlak, en organiseert regelmatig vriendschappelijke ontmoetingen en activiteiten.
Zo bouwen de leden van Club L vriendschapsbanden en professionele solidariteit op.
Kandidaten moeten door twee leden van Club L worden gesponsord, en hun kandidatuur moet door de Raad van Bestuur tijdens het zesmaandelijkse stemmingscomité worden goedgekeurd.

Volg onze zakelijke