BRUXELLES VIVRE ENSEMBLE ASBL

De vzw ijvert voor valorisatie van knowhow, competenties en talent van migrantenvrouwen of vrouwen die buiten de arbeidsmarkt staan. De programma’s zijn gericht op uiteenlopende doelgroepen van migrantenvrouwen en bieden hulpmiddelen voor economische en professionele integratie. De vzw biedt steun voor nieuwe projecten, coaching, informatie en oriëntatie voor migrantenvrouwen of vrouwen die afkomstig zijn van landen buiten de Europese Unie. De structuur is actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het Vlaams gewest en in het Waals Gewest.

Volg onze zakelijke