BELGISCHE VERENIGING VAN VROUWELIJKE BEDRIJFSLEIDERS

FCE-VVB is het grootste Belgische netwerk van bedrijfsleidsters. Deze nationale vereniging wordt in elke provincie vertegenwoordigd door een VVB-afgevaardigde die door contacten met bedrijf, gewesten, verenigingen en de Kamers van Koophandel uitwisseling en networking bevordert. De VVB promoot ondernemingen die door vrouwen worden beheerd door hun zichtbaarheid en erkenning te bevorderen. De vereniging stelt alles in het werk om hen te betrekken bij evenementen waar hun individuele kwaliteiten als bedrijfsleidsters en de competenties van hun onderneming in de kijker staan. Deze structuur is open voor zelfstandigen met een KBO-nummer of vrouwen in een onderneming met een leidinggevende functie en deelname in het kapitaal. Om actief lid te worden van de vereniging moet men lid zijn van een vakvereniging en/of een gewestelijke Kamer van Koophandel. Wie niet aan die voorwaarden voldoet, kan als “aangeslotene” lid zijn.

Volg onze zakelijke