Het platform voor vrouwelijk
ondernemerschap in Brussel.

Women in Business

Het gewestelijk platform voor vrouwelijk ondernemerschap in Brussel brengt actoren bijeen die erkend worden in hun domein en actief zijn te Brussel. Ze beschikken allen over een eigen expertise, zoals bewustmaking, begeleiding, opleiding of networking.

De promotie van het vrouwelijk ondernemerschap is een prioriteit voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. De dienst 1819 is dé service voor informatie en bewustmaking van ondernemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en staat ook in voor de bewustmaking en informatie van de doelgroepen, waaronder vrouwen en jongeren. Onze opdracht is van publiek belang en geheel gratis.

Goed om te weten

De 1819 is de dienst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor informatie en oriëntatie van starters of bedrijfsleiders van bestaande ondernemingen in Brussel. Deze dienst moet een uniek aanspreekpunt vormen voor toegang tot een geheel van publieke of private diensten voor Brusselse ondernemers.

Partners

Ontdek onze partners

PROFESSIONAL WOMEN INTERNATIONAL BRUSSELS

 

Meer informatie
Melius
Hogeschool voor management en communicatie

 

Meer informatie
WONDER WOMEN
Netwerk van dynamische, wilskrachtige en ondernemende vrouwen

 

Meer informatie